top of page

על הצוות

על הארגון

שׁחוֹר לבן וּמה שׁבּיניהם

מיזם היכרות וגישור בין החברה החרדית והחברה הכללית על ידי בוגרי ובוגרות החברה החרדית 

 

השסע החרדי-חילוני הקיים הוא תוצאה של בורות, של חוסר הבנה, של פחד מהשונה. כאנשים שמכירים את שני העולמות, אנחנו מציעים דרך קצת אחרת לראות אחד את השני, בלי מסכות, ובלי מגננות

.החזון שלנו הוא להיות הגשר שמחבר בין שני העולמות

bottom of page